Kontakt

Adresa prevádzky

Hotel *** Barbora
Vyšná Boca č. 73, 032 34  Malužiná

Mobil: +421 918 777 206 - p. Orininová
Tel.: +421 44 5209 020

E-mailové kontakty:

hbarbora@hotelbarbora.sk
prevadzkar@hotelbarbora.sk

Fakturačné údaje

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1

IČO: 36005622
DIČ: 2020469572
IČ DPH: SK2020469572
Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka 318/R

Peňažný ústav: Tatra banka, Prievidza
Číslo účtu: 2622046205/1100
Iban: SK54 1100 0000 0026 2204 6205
Bic: TATRSKBX

Opýtajte sa nás